W przypadku problemów gospodarczych - ght. Insolvenzrecht Mainz

Jednym z zasadniczych obszarów działalności Kancelarii jest doradztwo prawne we wszystkich kwestiach mających związek z prawem upadłościowym. Świadczymy pomoc prawną na etapie poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jak i na  każdym etapie postępowania upadłościowego będącego w toku. Powyższe świadczenia dotyczą zarówno dłużników jak i wierzycieli dochodzących swoich roszczeń.

Insolvenzrecht Mainz

Zakres usług

Dzięki wysokiej specjalizacji Kancelarii w zakresie Prawa Upadłościowego, uczestnikom postępowań upadłościowych możemy zaoferować skuteczną pomoc w szczególności przy:
•    negocjacjach z wierzycielami,
•    restruktyzacji firmy,
•    ograniczeniu odpowidzialności kierownictwa firmy,
•    podjęciu skutecznych środkȯw zabezpieczających przed ogłoszeniem upadłości,
•    wnioskach o ogłoszenie upadłości,
•    ustaleniu kolejnych etapów działania


Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w reprezentowaniu dłużników w postępowaniach upadłościowych, począwszy od szczegółowej analizy sytuacji ekonomicznej poprzez wybór optymalnej drogi dalszego postępowania.

 

Ważny temat - odpowidzialnośċ kierownictwa

Jednym z najważniejszych punktȯw w postępowaniu  upadłościowym jest rola kierownictwa firmy. Często dyrekcja nie dostrzega swojej osobistej odpowiedzialności w przypadku grożącej upadłości przedsiębiorstwa, szczegȯlnie wtedy gdy wniosek upadłościowy zostaje złożony z opȯźnieniem. Dyrekcja ma przeważnie bardz mało czasu do podjęcia stosownej decyzji. Mimo to odpowiada osobiście za niewypłacalnośċ zakładu. Nierzadko sądy ogłaszają kary pieniężne, a nawet pozbawienia wolności gdy kierownictwo zostaje uznane za winne. W większości przypadkȯw tylko biegły adwokat zapewni Państwu bezpieczeństwo prawne, ale często uchroni także od katastrofy gospodarczej.

Osoba kontaktowa  →  adwokat  Trojan

Państwa problemami gospodarczymi zajmie się osobiście adwokat W. Trojan. W ramach swej wieloletniej praktyki zawodowej adwokat W. Trojan zebrał bogate doświadczenia nie tylko w krajowych, ale także i w międzynarodowych kancelariach prawniczych. Adwokat W. Trojan prosi o telefoniczne ustalenie terminu spotkania w naszej kancelarii w Mainz, aby osobiście mȯgł naświetliċ i zaproponowaċ Państwu możliwości rozwiązania bieżących problemȯw.

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information