Problemy prawne związane z pracą - ght. Rechtsanwälte Mainz

Adwokat Wojtek Trojan chętnie służy Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Prawa Pracy.
W/w  regularnie podlega certyfikacji zarȯwno przez Federalną Izbę Adwokacką jak i Związek Niemieckich Adwokatȯw.
Kancelaria ght. Arbeitsrecht Mainz oferuje wszechstronne i kompetentne doradztwo we wszystkich dziedzinach Prawa Pracy. Nasze systematyczne doradztwo oraz reprezentacja dotyczy zarȯwno pracownikȯw jak i pracodawcȯw. Przegląd ważniejszych punktȯw z zakresz naszego działania znajdziecie Państwo na końcu tej strony.

Szczegȯlnie w przypadkach gdy grozi Państwu wypowiedzenie lub niedawno otrzymali Państwo wypowiedzenie, konieczna jest szybka i fachowa pomoc. Często grożą poważne straty finansowe, ktȯrym można skuteznie zapobiec. Nawet w przypadku gdy oferowane jest polubowne i wydawałoby się korzystne rozwiązanie umowy o pracę nie radzimy niczego podpisywaċ bez wcześniejszej porady prawnej!

  • Familienrecht
  • Familienrecht

Głȯwne punkty działania

W zakresie Prawa Pracy głȯwne punkty działania obejmują reprezantację zarȯwno sądową jak i pozasądową, a także doradztwo w następujących przypadkach:

• wypowiedzenia,
• odszkodowania,
• ugody,
• nagany,
• umowy o pracę.

Szczegȯlny temat: wypowiedzenie

Jednym z najważniejszych punktȯw działalności kancelarii  ght. Rechtsanwälte  jest ochrona pracownika przed zwolnieniem. W przypadku gdy grozi wypowiedzenie lub nawet już nastąpiło niezwłocznie muszą byċ podjęte kroki prawne, aby skutecznie zapobiec grożącemu bezrobociu.


Pracownicy mają przeważnie tylko 3 tygodnie od otrzymania wypowiedzenia aby odwołaċ się do sądu! W niektȯrych przypadkach czas odwołania jest dużo krȯtszy niż w/w 3 tygodnie.
Wielokrotnie wypowiedzenia są bezprawne np. gdy wypowiadana jest praca za naruszenie regulaminu, a poprzednio nie udzielono pisemnej nagany. Wypowiedzenia  pracy z powodu problemȯw zakładowych są nieważne jeśli brak jest wyczerpującego uzasadnienia. W wielu przypadkach pracodawcy muszą wypłaciċ odszkodowanie, bo sąd może uznaċ
wypowiedzenie za nieważne. Ponad 90 % spraw sądowych kończy się ugodą jeśli strona pracobiorcy ma kompetentne poparcie prawne. W tej kwestii pomocni są  zaangażowani i posiadający wieloletnie doświadczenia adwokaci z kancelarii ght. Rechtsanwälte Mainz.


Powyższy zakres działania ght. Arbeitsrecht Mainz znajduje się w zakresie spraw adwokata Wojtek Trojan, ktȯry chętnie pozostaje do Państwa dyspozycji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok