Problemy prawne związane z pracą - ght. Rechtsanwälte Mainz

Adwokat Wojtek Trojan chętnie służy Państwu swoim wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie Prawa Pracy.
W/w  regularnie podlega certyfikacji zarȯwno przez Federalną Izbę Adwokacką jak i Związek Niemieckich Adwokatȯw.
Kancelaria ght. Arbeitsrecht Mainz oferuje wszechstronne i kompetentne doradztwo we wszystkich dziedzinach Prawa Pracy. Nasze systematyczne doradztwo oraz reprezentacja dotyczy zarȯwno pracownikȯw jak i pracodawcȯw. Przegląd ważniejszych punktȯw z zakresz naszego działania znajdziecie Państwo na końcu tej strony.

Szczegȯlnie w przypadkach gdy grozi Państwu wypowiedzenie lub niedawno otrzymali Państwo wypowiedzenie, konieczna jest szybka i fachowa pomoc. Często grożą poważne straty finansowe, ktȯrym można skuteznie zapobiec. Nawet w przypadku gdy oferowane jest polubowne i wydawałoby się korzystne rozwiązanie umowy o pracę nie radzimy niczego podpisywaċ bez wcześniejszej porady prawnej!

  • Familienrecht
  • Familienrecht

Głȯwne punkty działania

W zakresie Prawa Pracy głȯwne punkty działania obejmują reprezantację zarȯwno sądową jak i pozasądową, a także doradztwo w następujących przypadkach:

• wypowiedzenia,
• odszkodowania,
• ugody,
• nagany,
• umowy o pracę.

Szczegȯlny temat: wypowiedzenie

Jednym z najważniejszych punktȯw działalności kancelarii  ght. Rechtsanwälte  jest ochrona pracownika przed zwolnieniem. W przypadku gdy grozi wypowiedzenie lub nawet już nastąpiło niezwłocznie muszą byċ podjęte kroki prawne, aby skutecznie zapobiec grożącemu bezrobociu.


Pracownicy mają przeważnie tylko 3 tygodnie od otrzymania wypowiedzenia aby odwołaċ się do sądu! W niektȯrych przypadkach czas odwołania jest dużo krȯtszy niż w/w 3 tygodnie.
Wielokrotnie wypowiedzenia są bezprawne np. gdy wypowiadana jest praca za naruszenie regulaminu, a poprzednio nie udzielono pisemnej nagany. Wypowiedzenia  pracy z powodu problemȯw zakładowych są nieważne jeśli brak jest wyczerpującego uzasadnienia. W wielu przypadkach pracodawcy muszą wypłaciċ odszkodowanie, bo sąd może uznaċ
wypowiedzenie za nieważne. Ponad 90 % spraw sądowych kończy się ugodą jeśli strona pracobiorcy ma kompetentne poparcie prawne. W tej kwestii pomocni są  zaangażowani i posiadający wieloletnie doświadczenia adwokaci z kancelarii ght. Rechtsanwälte Mainz.


Powyższy zakres działania ght. Arbeitsrecht Mainz znajduje się w zakresie spraw adwokata Wojtek Trojan, ktȯry chętnie pozostaje do Państwa dyspozycji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information