Prawo Karne

Problemy lub zapytania w dziedzinie prawa karnego - ght. Strafrecht Mainz

Choć zazwyczaj myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, może się okazać, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów oraz towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę. Kancelaria ght. Rechtsanwälte  z siedzibą w Mainz oraz w Groß Gerau specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Służymy Państwu pomocą zarówno przed sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed sądem lub policją, a także jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.

 

  • Öffentliches Recht
  • Öffentliches Recht

 

 

Występujemy w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym. Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego. Warto  jest zaangażowaċ adwokata już we wczesnym etapie postępowania przygotowawczego. Tylko on (!) jest upoważniony do wglądu w akta organȯw ścigania i tylko on może (znając zawartośċ akt oraz przy wspȯłudziale podejrzanego) wypracowaċ rzeczową, a zarazem optymalną linię obrony.
Nasza Kancelaria zapewniamy również pomoc osobom pokrzywdzonym popełnionym przestępstwem poprzez składanie wniosków o wszczęcie postępowania, a także reprezentuję pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem czuwając, aby osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem (również w wypadku drogowym) została naprawiona.

 

Usługi świadczone w zakresie prawa karnego obejmują:

 


•    obronę podejrzanego/oskarżonego we wszystkich stadiach postępowania karnego
•    reprezentowanie w postępowaniach w sprawach nieletnich,
•    obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
•    sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,

Osoba kontaktowa:

Nasz doświadczony specjalista w dziedzinie prawa karnego adwokat T. Hohneck chętnie objaśni Państwu jakie macie prawa i jakie ryzyko może Państwu groziċ. Radzimy nie zwlekaċ i od razu zadzwoniċ.
spraw adwokata Wojtek Trojan, ktȯry chętnie pozostaje do Państwa dyspozycji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information