Prawo Karne

Problemy lub zapytania w dziedzinie prawa karnego - ght. Strafrecht Mainz

Choć zazwyczaj myśl o popełnieniu wykroczenia, a tym bardziej przestępstwa wydaje się bardzo odległa, może się okazać, że zostaniemy oskarżeni o jego dokonanie. Zawiłość postępowania, brak znajomości przepisów oraz towarzyszący takim czynnościom stres uniemożliwiają skuteczną samodzielną obronę. Kancelaria ght. Rechtsanwälte  z siedzibą w Mainz oraz w Groß Gerau specjalizuje się w szeroko pojętym prawie karnym. Służymy Państwu pomocą zarówno przed sądem we wszystkich instancjach jak i na etapie postępowania toczącego się przed sądem lub policją, a także jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek oficjalnego postępowania.

 

  • Öffentliches Recht
  • Öffentliches Recht

 

 

Występujemy w roli obrońcy w przypadku, gdy zostali Państwo oskarżeni o popełnienie przestępstwa lub postawiono Państwu zarzuty w postępowaniu przygotowawczym. Naszym celem jest ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego. Warto  jest zaangażowaċ adwokata już we wczesnym etapie postępowania przygotowawczego. Tylko on (!) jest upoważniony do wglądu w akta organȯw ścigania i tylko on może (znając zawartośċ akt oraz przy wspȯłudziale podejrzanego) wypracowaċ rzeczową, a zarazem optymalną linię obrony.
Nasza Kancelaria zapewniamy również pomoc osobom pokrzywdzonym popełnionym przestępstwem poprzez składanie wniosków o wszczęcie postępowania, a także reprezentuję pokrzywdzonego w postępowaniu przed sądem czuwając, aby osoba winna poniosła karę, zaś szkoda wyrządzona przestępstwem (również w wypadku drogowym) została naprawiona.

 

Usługi świadczone w zakresie prawa karnego obejmują:

 


•    obronę podejrzanego/oskarżonego we wszystkich stadiach postępowania karnego
•    reprezentowanie w postępowaniach w sprawach nieletnich,
•    obronę obwinionego w sprawach o wykroczenia,
•    sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,

Osoba kontaktowa:

Nasz doświadczony specjalista w dziedzinie prawa karnego adwokat T. Hohneck chętnie objaśni Państwu jakie macie prawa i jakie ryzyko może Państwu groziċ. Radzimy nie zwlekaċ i od razu zadzwoniċ.
spraw adwokata Wojtek Trojan, ktȯry chętnie pozostaje do Państwa dyspozycji po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok